SAREI: Výrobca s kompetenciou
www.sarei.de
Menu

Odvodnenie strechy

Montáž piccolo žľabu

Vykurovanie strešných žľabov SAREI Rinnenfrei

Zabudovanie zberača dažďovej vody

Zabudovanie klapky na dažďovú vodu

Montáž žľabu skriňového tvaru

Montáž strešného odkvapového žľabu a použitie nosnej žľabovej konzoly

Montáž odkvapového žľabu so žľabovými nosníkmi na ohýbanie