SAREI: Výrobca s kompetenciou
www.sarei.de
Menu

Hranové profily

Montáž žľabového závesu bez vodnej drážky 1

Spojenie krajného plechu bez vodnej drážky

Montáž krajného plechu pre trojhranné lišty 2

Vytváranie rohu krajného plechu

Montáž krajného plechu s vodnou drážkou 3

Montáž uholníkového plechu bez vodnej drážky a s krycou lištou

Montáž hrebeňového plechu

Montáž tlačenej krycej lišty