SAREI: Výrobce s kompetentností
www.sarei.de
Menu

Odvodnění střech

Montáž piccolo okapu

Vytápění střešních okapových žlabů SAREI Rinnenfrei

Vestavba sběrače dešťové vody

Vestavba klapky dešťové vody

Montáž hranatého střešního žlabu

Montáž střešních okapových žlabů a použití konzoly pro montáž okapového háku

Montáž střešních okapových žlabů pomocí háků určených k ohnutí