SAREI: Proizvođač sa kompetencijom
www.sarei.de
Meni

Rubni profili

Spajanje rubnog lima bez žlijeba za vodu

Montaža ovjesa žlijeba bez žlijeba za vodu

Izrada kuta rubnog lima

Montaža rubnog lima za trobridne letve

Montaža kutnog lima bez žlijeba za vodu s rubnom letvom

Montaža rubnog lima sa žlijebom za vodu

Montaža rubne letve prešane u atmosferskim uvjetima

Montaža lima za sljeme